+90 (0)212 280 95 05 info@stertilinteryapi.com

ÇEREZ POLİTİKASI

Çerezler, internet sitelerinin çalışması ve/veya daha etkili bir şekilde çalışarak site sahiplerine bilgi temin edilmesi amacıyla kullanılan ve ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından bilgisayarınıza yerleştirilen küçük metin dosyalarıdır. Bu dosyalar internet sitesini ziyaret eden kullanıcının sabit sürücüsüne yerleştirilerek ziyaretçinin internet tecrübesini zenginleştirir. Çerez türleri şu şekildedir:

1.       Oturum Çerezleri: Web sitesindeki oturumunuz süresince kullanılan çerezlerdir.

2.       Kalıcı Çerezler: Web sitesindeki oturumunuzdan sonra da tarayıcınızda saklanan çerezlerdir.

Stertil İnter Yapı Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) ‘ne ait https://stertilinteryapi.com/ web sitesinde veya Şirketimiz ile ilişkili tüm dijital platformlarda çeşitli çerezler kullanılmaktadır. Bu platformlarda ilgili kişiden istenilen veriler, tarafımızca sunulan hizmetlerin web ortamında ifa edilebilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Çerezlerden ve diğer kimlik saptama teknolojilerinden, internet kullanıcılarına gelişmiş kullanıcı tecrübesi sunmak amacıyla yararlanmaktayız. https://stertilinteryapi.com/ web sitesinde kullanılan çerezler şunlardır:

 

Sağlayıcı

Sağlayıcı

İsim

Amaç

Tür

Süre

         
         

 

https://stertilinteryapi.com/web sitesinin ziyaret eden kullanıcı veri sahipleri, web sitesini kullanım şekline göre (örneğin: web sitesine üye olma) isim, unvan, şirket adresi, e-posta adresi, telefon numarası gibi kişisel verilerini tarafımıza iletebilirler. İnternet sitesini ziyaret eden kişilerin, özel nitelikli kişisel verileri (ırk, etnik köken, siyasi görüş, dini veya felsefi inanç, sağlık, kılık kıyafet, dernek veya sendika üyeliği, biyometrik ve genetik veriler, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri) tarafımızla paylaşmamaları gerekmektedir.

https://stertilinteryapi.com/ web sitesini ziyaret eden kişiler, web sitesini kullanarak bahsi geçen kimlik saptama teknolojisinin kullanılmasına izin vermiş olmaktadır. Çerezlerin kullanımı kullanıcının isteğine bağlı olarak etkisiz hale getirilebilir. Çerezlerin engellemesi veya silmesi, kullanıcı tecrübesini etkileyerek bazı fonksiyonların çalışmamasına sebep olabilir.

Kanun’un zorunlu kıldığı veya adli veya idari makamların talep ettiği haller, mevzuat gereği açık rıza gerektirmeyen haller istisna olmak üzere, Şirket, web sitesinden elde ettiği kişisel verileri üçüncü kişiler ile paylaşmamaktadır. Çerezleri kabul ederek web sitesini ziyaret eden kullanıcıların kişisel verileri:

  • Web sitesi ziyaretçilerinin iletişim bilgileri, şirket faaliyetlerinin tanıtımı ve benzeri haller için bu ziyaretçilere ulaşmak
  • Web sitesi ziyaretçilerinin ilgisini çekebilecek içerikleri göstermek 
  • Web sitesinin yönetimini ve bu anlamda ilgili değerlendirmelerin yapılarak web sitesi iyileştirmesini sağlamak
  • Web sitesi ziyaretçilerinin kimliğini doğrulamakamacıyla Şirket tarafından işlenebilir.

Önceden web sitesine girerek iletişim bilgilerini iletmiş olan ziyaretçiler, kendilerine Şirket tarafından mail ve benzeri vasıtalar ile ulaşılmasını istemedikleri takdirde mail listesinden ayrılabileceklerdir. Aynı şekilde, tarayıcınızı kullanarak çerezleri kontrol edebilir ve yönetebilirsiniz. Genel tarayıcılarda çerezlerin kontrol edilmesine ilişkin hazırlanan rehberler şu şekildedir:

Google Chrome

Mozilla Firefox                        

Safari

Internet Explorer

Çerezlerin de dahil olduğu her türlü kişisel verilerle ilgili Aydınlatma Metnine ve Kişisel Verilerin Korunması Politikamıza https://stertilinteryapi.com/ adresinden ulaşabilirsiniz.